Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară de lucru a C.L. Gănești din 20.09.2017

Data publicării: 21.09.2017

Hotărârea consiliului local nr. 35 din 20.09.2017

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2017

Hotărârea consiliului local nr. 36 din 20.09.2017

Hotărâre privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării a unui bun, mijloc fix, care aparține domeniului privat al comunei Gănești

Hotărârea consiliului local nr. 37 din 20.09.2017

Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din cadrul C.L. Găneşti în componenţa Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimanziale „Fogarasi Sámuel” Găneşti